ชมอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอก ที่ภูบ่อบิด

สถานที่ติดต่อ