ชาวเชียงคานจัดเวทีชุมชนเชียงคาน ระดมความคิดเห็นเตรียมรื้อฟื้น ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง

เดือนที่ผ่านมา
จำนวนผู้ชม 265 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมเชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตชุมชนที่จะพัฒนาให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย  โดยมีนายธรรมนูญ  ภาคธูป รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  มีผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำชุมชน ผู้นำด้านจิตวิญญาณ ปราชญ์ชุมชน หน่วยงานาภาครัฐ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน เช่น กลุ่มตัวแทนหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านนาซ่าว ประเพณีผีขนน้ำ หมู่บ้านไทยพวนบ้านกลาง และกลุ่มประมงริมโขง กลุ่มรักษ์เชียงคาน เป็นต้น

Capture1.JPG

รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ และ ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์ ได้เป็นผู้ดำเนินรายการระดมความคิดเห็นจากเวทีชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมต่างให้ความสนใจและได้ร่วมอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเสนอปัญหาให้ที่ประชุมรับทราบ นอกเหนือจากนี้ในเวทีดังกล่าวยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อ เรื่องเล่า และวิถีชีวิตชุมชนของเมืองเชียงคานด้วยจากผลการประชุมระดมความคิดเห็นในเวทีชุมชนครั้งนี้ ทางชุมชนได้เสนอข้อสรุปร่วมกันในการคัดเลือกกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นั่นก็คือ “ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง” ซึ่งเป็นประเพณีที่เคยจัดมาแล้วเมื่อ 5 ปีก่อน แต่ทว่าได้เลือนหายไปจากชุมชนแห่งนี้

Capture2.JPG

ด้วยความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำโขงที่เสมือนเป็นเส้นเลือดสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงคานมาเนิ่นนาน และในปัจจุบันแม่น้ำโขงก็คือเป็น “จุดขาย” สำคัญทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนริมโขงในเมืองเชียงคาน ดังนั้นในเวทีประชุมระดมความคิดจึงได้ตกลงคัดเลือก “ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง” เพื่อต้องการรื้อฟื้นและอยากให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดกิจกรรมเชิงประเพณีนี้ไว้สืบต่อไป ทั้งนี้ “ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง” จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ สวนสุขภาพ 100 ปี ซอย 1 ริมโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมในงานประเพณีนี้ตามวันและเวลาดังกล่าว.

Capture3.JPG


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย


ติดต่อ: ชาวเชียงคานจัดเวทีชุมชนเชียงคาน ระดมความคิดเห็นเตรียมรื้อฟื้น ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง


ที่อยู่: เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย

เว็บไซต์: http://www.tnews.co.th/contents/331062

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้