ด่านซ้าย เปิดโครงการ เพาะเห็ดฟางในตะกร้า

ผ่านมา 3 สัปดาห์
จำนวนผู้ชม 86 ครั้ง


ด่านซ้าย เปิดโครงการ เพาะเห็นฟางในตะกร้า


วิทยากรดำเนินการอบรม


    เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูผู้พิการ เทศบาลตำบลศรีสองรักจึงจัดอบรมโครงการสร้างอาชีพ "เพาะเห็ดฟางในตะกร้า" ขึ้น และยังลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการในเขตพื้นที่

    ที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายเวทิน เพียรวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก กล่าวว่า เทศบาลตำบลศรีสองรักจัดอบรมโครงการสร้างอาชีพ "เพาะเห็ดฟางในตะกร้า" แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสองรัก โดยกิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยาย เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จากวิทยากรให้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ครอบครัว ชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมและมีอาหารไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนเป็นการประหยัดรายจ่ายได้เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่เตรียมปรับปรุงพื้นที่  

    ต่อจากนั้น เทศบาลตำบลศรีสองรัก ลงพื้นที่สำรวจรายละเอียดโครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการเขตพื้นที่ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายปราโมทย์ ทรงพุฒิ 62 หมู่ 12 ตำบลด่านซ้าย นางสาวปิยะรัตน์ พัฒนา 339 หมู่ 3 ตำบลด่านซ้าย นางสาววาสนา ยะเสน 147 หมู่ 3 ตำบลด่านซ้าย นายนำนาน พรหมรักษา 17 หมู่ 4 ตำบลด่านซ้าย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีสองรักโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หลังละ 20,000 บาท ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ พร้อมทั้งปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้น่าอยู่ไปพร้อมๆ กันด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : NNT


ติดต่อ: ด่านซ้าย เปิดโครงการ เพาะเห็ดฟางในตะกร้า


เว็บไซต์: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6007270010052

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้