นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

สถานที่ติดต่อ