ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาของนักเรียนและประชาชน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สัปดาห์ที่ผ่านมา
จำนวนผู้ชม 30 ครั้ง

ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาของนักเรียนและประชาชน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 จังหวัดเลย จุดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาของนักเรียนและประชาชน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

            นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย นายสนอง โสประดิษฐ์ รองนายก อบจ.เลย ผู้แทนหน่วยทหารมทบ. 28 พ.อ.อำนวย ยอดพันธ์ พ.ต.ท.วีระพันธ์สมสุข รอง ผกก.สภ.ด่านซ้าย ร.ต.อ.วัย พลรม รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 247 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอ นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภอ นายวงค์เทพ ทาวงษ์ ท้องถิ่นอำเภอ นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์ นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นายนิด บุญอาจ นายก อบต.กกสะทอน หน.อุทยานภูหินร่องเกล้าผู้แทนชลประทานจังหวัดเลย ปลัด อบต.กกสะทอน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ต.ช.ด.บัานหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมรับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ตชด.หมันขาว ในเรื่องปัญหาน้ำดื่มและน้ำอุปโภคบริโภค โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โดยมีครูใหญ่ ร.ต.ท.นิตย์ ไชยแสง และคณะครู จนท.รพ.สต. และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ในเรื่องเส้นทางคมนาคมที่สัญจรลำบากซึ่งในฤดูฝนสัญจรไม่ได้ ปัญหาที่ดินทำกินการประกอบอาชีพ และปัญหาเรื่องสุขภาพของชาวบ้านหมากแข้ง เพื่อจัดเตรียมเสนอในแผนพัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และภาคต่อไป

ร่วมถ่ายภาพ อ.ด่านซ้าย จ.เลย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : thainews


คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้