ศูนย์แปลภาษา 24 ชั่วโมง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดทับมิ่งขวัญและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเลย

สถานที่ติดต่อ