มรล.จัดอบรมแกนนำนศ.เกี่ยวกับแอลกอฮอล์-บุหรี่

สถานที่ติดต่อ