เหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมประเพณีลอยกระทงเดือนหงายที่ชายโขงสานสัมพันธ์ไทย – ลาว

สถานที่ติดต่อ