ศูนย์แปลภาษา 24 ชั่วโมง

สพม.19 เตรียมรับมือการทดสอบ O-NET และ PISA