สาธารณสุขด่านซ้าย รณรงค์การกำจัดแมลงวัน

ผ่านมา 3 สัปดาห์
จำนวนผู้ชม 67 ครั้ง

   

สาธารณสุขด่านซ้าย รณรงค์การกำจัดแมลงวัน


ชาวบ้านร่วมรณรงค์


    สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุมลัว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม จัดกิจกรรมรณณงค์และให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการกำจัดแมลงวัน

    นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า ในช่วงนี้ ได้เกิดปัญหาความชุกชุมของแมลงวันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในจังหวัดเลย โดยเฉพาะอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย สาเหตุเกิดจากขี้ไก่ที่เกษตรกรนำมาเป็นปุ๋ยใส่พืชผลทางการเกษตร ซึ่งแมลงวันเป็นพาหนะนำโรคต่างๆ เช่น ไทฟอยด์ อุจจาระร่วงอย่างแรง ตาแดง โรคบิดมีตัว และไม่มีตัว โปลีโอ วัณโรค พยาธิปากขอ เป็นต้น


ชาวบ้านและเด็กๆเข้าร่วมการรณรงค์


    ทั้งนี้ สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดำเนินการรณรงค์และให้ความรู้ในการกำจัดแมลงวัน โดยมีภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน อาทิ ผู้นำชุมชน อสม. ครู นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรม พร้อมกับการพัฒนาชุมชน การจัดการจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดแมลงวัน การแจกแผ่นพับให้ความรู้ แผ่นกาวดักแมลงวัน กับดักแมลงวันพร้อมกับการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการกำจัดแมลงวันร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้จะดำเนินการต่อเนื่องในทุกๆ วันพระ และอย่างต่อเนื่องในหนึ่งเดือนต่อไป


เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : NNT


ติดต่อ: สาธารณสุขด่านซ้าย รณรงค์การกำจัดแมลงวัน


เว็บไซต์: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6007240010062

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้