โครงการหมู่บ้านใช้ประโยชน์จากขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ผ่านมา 6 เดือน
จำนวนผู้ชม 473 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านใช้ประโยชน์จากขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs

1.jpg

โครงการหมู่บ้านใช้ประโยชน์จากขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs ณ ที่หมู่บ้าน ปากหมาก หมู่ที่6 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย ส่วน 3Rs คือ อะไรนั้น เรามีคำตอบให้ครับ  3Rs คือ การจัดการขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นิยมยึดหลัก 3Rs ซึ่งประกอบด้วย

- Reduce (การลดการใช้) 

- Reuse (การใช้ซ้ำ)

- Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)

2.jpg

3.jpg

4.jpg

ขอบคุณภาพและข้อมูล :  https://www.facebook.com/www.srisongrak.go.thคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้