โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด เปิดสนามเด็กเล่น BBL

สถานที่ติดต่อ