ศูนย์แปลภาษา 24 ชั่วโมง

โรงเรียนต่างๆใน จ.เลย วาดพระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อใช้เป็นฉากหลังพระเมรุมาศจำลอง ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

สถานที่ติดต่อ